Loader
બંધ

સેવાની શરતોઝાંખી

આ વેબસાઇટ mila દ્વારા સંચાલિત છે. સમગ્ર સાઇટ પર, "અમે", "અમને" અને "અમારા" શબ્દો મિલાનો સંદર્ભ આપે છે. mila આ વેબસાઈટ ઓફર કરે છે, જેમાં આ સાઇટ પરથી ઉપલબ્ધ તમામ માહિતી, ટૂલ્સ અને સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે તમને, વપરાશકર્તાને, અહીં જણાવેલ તમામ નિયમો, શરતો, નીતિઓ અને સૂચનાઓની તમારી સ્વીકૃતિ પર શરત રાખે છે.

અમારી સાઇટની મુલાકાત લઈને અને/અથવા અમારી પાસેથી કંઈક ખરીદીને, તમે અમારી "સેવા"માં જોડાઓ છો અને તે વધારાના નિયમો અને શરતો અને નીતિઓ સહિત નીચેના નિયમો અને શરતો ("સેવાની શરતો", "શરતો") દ્વારા બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો. અહીં સંદર્ભિત અને/અથવા હાઇપરલિંક દ્વારા ઉપલબ્ધ. આ સેવાની શરતો સાઇટના તમામ વપરાશકર્તાઓને લાગુ પડે છે, જેમાં મર્યાદા વિનાના વપરાશકર્તાઓ કે જેઓ બ્રાઉઝર્સ, વિક્રેતાઓ, ગ્રાહકો, વેપારીઓ અને/અથવા સામગ્રીના યોગદાનકર્તાઓ છે.

કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરતા અથવા તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા આ સેવાની શરતોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. સાઇટના કોઈપણ ભાગને ઍક્સેસ કરીને અથવા તેનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ સેવાની શરતોથી બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો. જો તમે આ કરારના તમામ નિયમો અને શરતો સાથે સંમત નથી, તો પછી તમે વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરી શકશો નહીં અથવા કોઈપણ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. જો આ સેવાની શરતોને ઓફર માનવામાં આવે છે, તો સ્વીકૃતિ સ્પષ્ટપણે આ સેવાની શરતો સુધી મર્યાદિત છે.

વર્તમાન સ્ટોરમાં ઉમેરવામાં આવતી કોઈપણ નવી સુવિધાઓ અથવા સાધનો પણ સેવાની શરતોને આધીન રહેશે. તમે આ પૃષ્ઠ પર કોઈપણ સમયે સેવાની શરતોના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. અમે અમારી વેબસાઇટ પર અપડેટ્સ અને/અથવા ફેરફારો પોસ્ટ કરીને આ સેવાની શરતોના કોઈપણ ભાગને અપડેટ, બદલવા અથવા બદલવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. ફેરફારો માટે સમયાંતરે આ પૃષ્ઠને તપાસવાની જવાબદારી તમારી છે. કોઈપણ ફેરફારો પોસ્ટ કર્યા પછી વેબસાઈટનો તમારો સતત ઉપયોગ અથવા ઍક્સેસ એ ફેરફારોની સ્વીકૃતિ છે.


વિભાગ 1 - ઑનલાઇન સ્ટોર શરતો

આ સેવાની શરતો સાથે સંમત થઈને, તમે પ્રતિનિધિત્વ કરો છો કે તમે તમારા રાજ્ય અથવા રહેઠાણના પ્રાંતમાં ઓછામાં ઓછી વયના છો, અથવા તમારા રાજ્ય અથવા રહેઠાણના પ્રાંતમાં તમે બહુમતી વયના છો અને તમે અમને તમારી સંમતિ આપી છે તમારા કોઈપણ નાના આશ્રિતોને આ સાઇટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપો.

તમે કોઈપણ ગેરકાયદેસર અથવા અનધિકૃત હેતુ માટે અમારા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી અથવા તમે, સેવાના ઉપયોગમાં, તમારા અધિકારક્ષેત્રના કોઈપણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી શકો છો (કોપીરાઈટ કાયદા સહિત પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી).

તમારે કોઈપણ કૃમિ અથવા વાઈરસ અથવા વિનાશક પ્રકૃતિનો કોઈપણ કોડ ટ્રાન્સમિટ કરવો જોઈએ નહીં.

કોઈપણ શરતોનો ભંગ અથવા ઉલ્લંઘન તમારી સેવાઓને તાત્કાલિક સમાપ્ત કરવામાં પરિણમશે.


વિભાગ 2 - સામાન્ય શરતો

અમે કોઈપણ સમયે કોઈપણ કારણોસર કોઈપણને સેવા આપવાનો ઇનકાર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ.

તમે સમજો છો કે તમારી સામગ્રી (ક્રેડિટ કાર્ડ માહિતી સહિત) અનએન્ક્રિપ્ટેડ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે અને તેમાં (a) વિવિધ નેટવર્ક્સ પર ટ્રાન્સમિશન સામેલ હોઈ શકે છે; અને (b) કનેક્ટિંગ નેટવર્ક્સ અથવા ઉપકરણોની તકનીકી આવશ્યકતાઓને અનુરૂપ અને અનુકૂલન કરવા માટેના ફેરફારો. નેટવર્ક પર ટ્રાન્સફર દરમિયાન ક્રેડિટ કાર્ડની માહિતી હંમેશા એન્ક્રિપ્ટેડ હોય છે.

તમે અમારી દ્વારા સ્પષ્ટ લેખિત પરવાનગી વિના, સેવાના કોઈપણ ભાગ, સેવાનો ઉપયોગ, અથવા સેવાની ઍક્સેસ અથવા કોઈપણ સંપર્ક કે જેના દ્વારા સેવા પ્રદાન કરવામાં આવે છે તેના કોઈપણ ભાગનું પુનઃઉત્પાદન, ડુપ્લિકેટ, નકલ, વેચાણ, ફરીથી વેચાણ અથવા શોષણ ન કરવા માટે સંમત થાઓ છો. .

આ કરારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા શીર્ષકો ફક્ત સગવડ માટે જ સમાવવામાં આવ્યા છે અને આ શરતોને મર્યાદિત અથવા અન્યથા અસર કરશે નહીં.


વિભાગ 3 - માહિતીની ચોકસાઈ, સંપૂર્ણતા અને સમયસરતા

જો આ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ માહિતી સચોટ, સંપૂર્ણ અથવા વર્તમાન ન હોય તો અમે જવાબદાર નથી. આ સાઇટ પરની સામગ્રી ફક્ત સામાન્ય માહિતી માટે પ્રદાન કરવામાં આવી છે અને પ્રાથમિક, વધુ સચોટ, વધુ સંપૂર્ણ અથવા વધુ સમયસર માહિતીના સ્ત્રોતોની સલાહ લીધા વિના નિર્ણય લેવા માટેના એકમાત્ર આધાર તરીકે તેના પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં અથવા તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. આ સાઇટ પરની સામગ્રી પરની કોઈપણ નિર્ભરતા તમારા પોતાના જોખમે છે.

આ સાઇટ ચોક્કસ ઐતિહાસિક માહિતી સમાવી શકે છે. ઐતિહાસિક માહિતી, આવશ્યકપણે, વર્તમાન નથી અને ફક્ત તમારા સંદર્ભ માટે પ્રદાન કરવામાં આવી છે. અમે કોઈપણ સમયે આ સાઇટની સામગ્રીઓને સંશોધિત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ, પરંતુ અમારી સાઇટ પરની કોઈપણ માહિતીને અપડેટ કરવાની અમારી કોઈ જવાબદારી નથી. તમે સંમત થાઓ છો કે અમારી સાઇટ પર થતા ફેરફારોને મોનિટર કરવાની જવાબદારી તમારી છે.


વિભાગ 4 - સેવા અને કિંમતોમાં ફેરફાર

અમારા ઉત્પાદનોની કિંમતો સૂચના વિના બદલાઈ શકે છે.

અમે કોઈપણ સમયે સૂચના વિના સેવા (અથવા તેના કોઈપણ ભાગ અથવા સામગ્રી) માં ફેરફાર અથવા બંધ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ.

સેવાના કોઈપણ ફેરફાર, કિંમતમાં ફેરફાર, સસ્પેન્શન અથવા બંધ કરવા માટે અમે તમને અથવા કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ માટે જવાબદાર હોઈશું નહીં.


વિભાગ 5 - ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ (જો લાગુ હોય તો)

અમુક ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ વેબસાઈટ દ્વારા ફક્ત ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. આ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ મર્યાદિત માત્રામાં હોઈ શકે છે અને અમારી વળતર નીતિ અનુસાર જ પરત અથવા વિનિમયને પાત્ર છે.

અમે સ્ટોર પર દેખાતા અમારા ઉત્પાદનોના રંગો અને છબીઓને શક્ય તેટલી સચોટ રીતે પ્રદર્શિત કરવાના તમામ પ્રયાસો કર્યા છે. અમે ખાતરી આપી શકતા નથી કે તમારા કમ્પ્યુટર મોનિટરનું કોઈપણ રંગનું પ્રદર્શન ચોક્કસ હશે.

અમે અમારા ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના વેચાણને કોઈપણ વ્યક્તિ, ભૌગોલિક પ્રદેશ અથવા અધિકારક્ષેત્રમાં મર્યાદિત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ, પરંતુ બંધાયેલા નથી. અમે કેસ-દર-કેસ આધારે આ અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અમે ઑફર કરીએ છીએ તે કોઈપણ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના જથ્થાને મર્યાદિત કરવાનો અધિકાર અમે અનામત રાખીએ છીએ. ઉત્પાદનોના તમામ વર્ણનો અથવા ઉત્પાદન કિંમતો અમારી સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી કોઈપણ સમયે સૂચના વિના બદલાઈ શકે છે. અમે કોઈપણ સમયે કોઈપણ ઉત્પાદનને બંધ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. આ સાઇટ પર કરવામાં આવેલ કોઈપણ ઉત્પાદન અથવા સેવા માટેની કોઈપણ ઓફર જ્યાં પ્રતિબંધિત હોય ત્યાં રદબાતલ છે.

અમે બાંહેધરી આપતા નથી કે તમારા દ્વારા ખરીદેલ અથવા મેળવેલ કોઈપણ ઉત્પાદનો, સેવાઓ, માહિતી અથવા અન્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા તમારી અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરશે અથવા સેવામાં કોઈપણ ભૂલો સુધારવામાં આવશે.


વિભાગ 6 - બિલિંગ અને એકાઉન્ટની માહિતીની ચોકસાઈ

તમે અમારી સાથે આપેલા કોઈપણ ઓર્ડરને નકારવાનો અમે અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. અમે, અમારી સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી, વ્યક્તિ દીઠ, ઘર દીઠ અથવા ઓર્ડર દીઠ ખરીદેલી માત્રાને મર્યાદિત અથવા રદ કરી શકીએ છીએ. આ પ્રતિબંધોમાં સમાન ગ્રાહક ખાતા, સમાન ક્રેડિટ કાર્ડ અને/અથવા સમાન બિલિંગ અને/અથવા શિપિંગ સરનામાંનો ઉપયોગ કરતા ઑર્ડર્સનો સમાવેશ થઈ શકે છે. અમે ઑર્ડરમાં ફેરફાર કરીએ છીએ અથવા રદ કરીએ છીએ તે ઘટનામાં, અમે ઑર્ડર કરવામાં આવ્યો હતો તે સમયે પ્રદાન કરેલ ઈ-મેલ અને/અથવા બિલિંગ સરનામું/ફોન નંબરનો સંપર્ક કરીને તમને સૂચિત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ. અમારા એકમાત્ર ચુકાદામાં, ડીલરો, પુનર્વિક્રેતાઓ અથવા વિતરકો દ્વારા મૂકવામાં આવેલ હોય તેવા આદેશોને મર્યાદિત અથવા પ્રતિબંધિત કરવાનો અધિકાર અમે અનામત રાખીએ છીએ.

તમે અમારા સ્ટોર પર કરવામાં આવેલી તમામ ખરીદીઓ માટે વર્તમાન, સંપૂર્ણ અને સચોટ ખરીદી અને એકાઉન્ટ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે સંમત થાઓ છો. તમે તમારા એકાઉન્ટ અને અન્ય માહિતીને તાત્કાલિક અપડેટ કરવા માટે સંમત થાઓ છો, જેમાં તમારું ઇમેઇલ સરનામું અને ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર અને સમાપ્તિ તારીખો શામેલ છે, જેથી અમે તમારા વ્યવહારો પૂર્ણ કરી શકીએ અને જરૂરિયાત મુજબ તમારો સંપર્ક કરી શકીએ.

વધુ વિગત માટે, કૃપા કરીને અમારી વળતર નીતિની સમીક્ષા કરો.


વિભાગ 7 - વૈકલ્પિક સાધનો

અમે તમને તૃતીય-પક્ષ સાધનોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ જેના પર અમે ન તો મોનિટર કરીએ છીએ કે ન તો કોઈ નિયંત્રણ કે ઇનપુટ.

તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે અમે કોઈપણ પ્રકારની વોરંટી, રજૂઆતો અથવા શરતો વિના અને કોઈપણ સમર્થન વિના "જેમ છે તેમ" અને "જેમ ઉપલબ્ધ છે" તેવા સાધનોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરીએ છીએ. વૈકલ્પિક તૃતીય-પક્ષ સાધનોના તમારા ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા અથવા તેનાથી સંબંધિત કોઈપણ જવાબદારી અમારી રહેશે નહીં.

સાઇટ દ્વારા ઓફર કરાયેલા વૈકલ્પિક સાધનોનો તમારા દ્વારા કોઈપણ ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાના જોખમ અને વિવેકબુદ્ધિ પર છે અને તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમે સંબંધિત તૃતીય-પક્ષ પ્રદાતા(ઓ) દ્વારા સાધનો પ્રદાન કરવામાં આવે છે તે શરતોથી તમે પરિચિત છો અને મંજૂર કરો છો.

અમે, ભવિષ્યમાં, વેબસાઈટ દ્વારા નવી સેવાઓ અને/અથવા સુવિધાઓ ઓફર કરી શકીએ છીએ (નવા સાધનો અને સંસાધનોના પ્રકાશન સહિત). આવી નવી સુવિધાઓ અને/અથવા સેવાઓ પણ આ સેવાની શરતોને આધીન રહેશે.


વિભાગ 8 - તૃતીય-પક્ષ લિંક્સ

અમારી સેવા દ્વારા ઉપલબ્ધ અમુક સામગ્રી, ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાં તૃતીય-પક્ષોની સામગ્રી શામેલ હોઈ શકે છે.

આ સાઇટ પરની તૃતીય-પક્ષ લિંક્સ તમને તૃતીય-પક્ષ વેબસાઇટ્સ પર નિર્દેશિત કરી શકે છે જે અમારી સાથે સંલગ્ન નથી. અમે સામગ્રી અથવા સચોટતાના પરીક્ષણ અથવા મૂલ્યાંકન માટે જવાબદાર નથી અને અમે કોઈ તૃતીય-પક્ષ સામગ્રી અથવા વેબસાઇટ્સ અથવા તૃતીય-પક્ષોની અન્ય કોઈપણ સામગ્રી, ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ માટે કોઈ જવાબદારી અથવા જવાબદારી ધરાવતા નથી અને અમે કોઈ જવાબદારી અથવા જવાબદારી ધરાવીશું નહીં.

માલસામાન, સેવાઓ, સંસાધનો, સામગ્રી અથવા કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ વેબસાઇટ્સ સાથેના જોડાણમાં કરવામાં આવેલ કોઈપણ અન્ય વ્યવહારોની ખરીદી અથવા ઉપયોગથી સંબંધિત કોઈપણ નુકસાન અથવા નુકસાન માટે અમે જવાબદાર નથી. કૃપા કરીને તૃતીય-પક્ષની નીતિઓ અને પ્રથાઓની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો અને ખાતરી કરો કે તમે કોઈપણ વ્યવહારમાં જોડાતા પહેલા તેમને સમજો છો. તૃતીય-પક્ષ ઉત્પાદનો સંબંધિત ફરિયાદો, દાવાઓ, ચિંતાઓ અથવા પ્રશ્નો તૃતીય-પક્ષને નિર્દેશિત કરવા જોઈએ.


વિભાગ 9 - વપરાશકર્તાની ટિપ્પણીઓ, પ્રતિસાદ અને અન્ય સબમિશન

જો, અમારી વિનંતી પર, તમે અમુક ચોક્કસ સબમિશન મોકલો છો (ઉદાહરણ તરીકે હરીફાઈની એન્ટ્રીઓ) અથવા અમારી વિનંતી વિના તમે સર્જનાત્મક વિચારો, સૂચનો, દરખાસ્તો, યોજનાઓ અથવા અન્ય સામગ્રી મોકલો છો, પછી ભલે તે ઑનલાઇન, ઇમેઇલ દ્વારા, ટપાલ દ્વારા અથવા અન્યથા. (સામૂહિક રીતે, 'ટિપ્પણીઓ'), તમે સંમત થાઓ છો કે અમે, કોઈપણ સમયે, કોઈપણ પ્રતિબંધ વિના, તમે અમને ફોરવર્ડ કરો છો તે કોઈપણ ટિપ્પણીઓને કોઈપણ માધ્યમમાં સંપાદિત, નકલ, પ્રકાશિત, વિતરિત, અનુવાદ અને અન્યથા ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અમે કોઈ જવાબદારી હેઠળ છીએ અને રહીશું નહીં (1) કોઈપણ ટિપ્પણીઓને વિશ્વાસમાં રાખવા માટે; (2) કોઈપણ ટિપ્પણી માટે વળતર ચૂકવવા માટે; અથવા (3) કોઈપણ ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપવા માટે.

અમે અમારી સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી નક્કી કરીએ છીએ કે જે સામગ્રી ગેરકાનૂની, અપમાનજનક, ધમકીભરી, બદનક્ષીપૂર્ણ, બદનક્ષીકારક, અશ્લીલ, અશ્લીલ અથવા અન્યથા વાંધાજનક છે અથવા કોઈપણ પક્ષની બૌદ્ધિક સંપત્તિ અથવા સેવાની આ શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે તે સામગ્રીનું નિરીક્ષણ, સંપાદન અથવા દૂર કરવાની અમારી કોઈ જવાબદારી નથી. .

તમે સંમત થાઓ છો કે તમારી ટિપ્પણીઓ કૉપિરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક, ગોપનીયતા, વ્યક્તિત્વ અથવા અન્ય વ્યક્તિગત અથવા માલિકીના અધિકાર સહિત કોઈપણ તૃતીય-પક્ષના કોઈપણ અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરશે નહીં. તમે વધુમાં સંમત થાઓ છો કે તમારી ટિપ્પણીઓમાં બદનક્ષીપૂર્ણ અથવા અન્યથા ગેરકાનૂની, અપમાનજનક અથવા અશ્લીલ સામગ્રી હશે નહીં, અથવા કોઈપણ કમ્પ્યુટર વાયરસ અથવા અન્ય માલવેર હશે જે કોઈપણ રીતે સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટના સંચાલનને અસર કરી શકે છે. તમે ખોટા ઈ-મેલ એડ્રેસનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, તમારા સિવાય કોઈ અન્ય હોવાનો ડોળ કરી શકતા નથી અથવા અન્યથા કોઈપણ ટિપ્પણીના મૂળ વિશે અમને અથવા તૃતીય-પક્ષોને ગેરમાર્ગે દોરી શકતા નથી. તમે કરેલી કોઈપણ ટિપ્પણી અને તેમની ચોકસાઈ માટે તમે જ જવાબદાર છો. અમે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી અને તમારા અથવા કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલી કોઈપણ ટિપ્પણીઓ માટે અમે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી.


વિભાગ 10 - વ્યક્તિગત માહિતી

સ્ટોર દ્વારા તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની રજૂઆત અમારી ગોપનીયતા નીતિ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. અમારી ગોપનીયતા નીતિ જોવા માટે.


વિભાગ 11 - ભૂલો, અચોક્કસતાઓ અને ભૂલો

પ્રસંગોપાત અમારી સાઇટ પર અથવા સેવામાં એવી માહિતી હોઈ શકે છે જેમાં ટાઇપોગ્રાફિકલ ભૂલો, અચોક્કસતાઓ અથવા ભૂલો હોય છે જે ઉત્પાદન વર્ણનો, કિંમતો, પ્રચારો, ઑફર્સ, ઉત્પાદન શિપિંગ શુલ્ક, પરિવહન સમય અને ઉપલબ્ધતા સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે. અમે કોઈપણ ભૂલો, અચોક્કસતા અથવા ભૂલોને સુધારવાનો અને માહિતી બદલવા અથવા અપડેટ કરવાનો અથવા જો સેવામાં અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ પરની કોઈપણ માહિતી કોઈપણ સમયે પૂર્વ સૂચના વિના (તમે તમારો ઓર્ડર સબમિટ કર્યા પછી સહિત) ખોટી હોય તો ઓર્ડર રદ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. .

અમે કાયદા દ્વારા આવશ્યકતા સિવાય, મર્યાદા વિના, કિંમતની માહિતી સહિત, સેવામાં અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટ પરની માહિતીને અપડેટ કરવા, સુધારવા અથવા સ્પષ્ટ કરવાની કોઈ જવાબદારી લેતા નથી. સેવામાં અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઈટ પર લાગુ કરવામાં આવેલ કોઈ ઉલ્લેખિત અપડેટ અથવા રીફ્રેશ તારીખ, એ દર્શાવવા માટે લેવામાં આવવી જોઈએ કે સેવામાં અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઈટ પરની બધી માહિતીમાં ફેરફાર અથવા અપડેટ કરવામાં આવી છે.વિભાગ 12 - પ્રતિબંધિત ઉપયોગો

સેવાની શરતોમાં નિર્ધારિત અન્ય પ્રતિબંધો ઉપરાંત, તમને સાઇટ અથવા તેની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રતિબંધિત છે: (a) કોઈપણ ગેરકાનૂની હેતુ માટે; (b) કોઈપણ ગેરકાનૂની કૃત્યો કરવા અથવા તેમાં ભાગ લેવા માટે અન્ય લોકોને વિનંતી કરવા; (c) કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય, સંઘીય, પ્રાંતીય અથવા રાજ્યના નિયમો, નિયમો, કાયદાઓ અથવા સ્થાનિક વટહુકમોનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે; (d) અમારા બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો અથવા અન્યના બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોનું ઉલ્લંઘન અથવા ઉલ્લંઘન કરવું; (e) લિંગ, જાતીય અભિગમ, ધર્મ, વંશીયતા, જાતિ, ઉંમર, રાષ્ટ્રીય મૂળ અથવા અપંગતાના આધારે પજવણી, દુરુપયોગ, અપમાન, નુકસાન, બદનક્ષી, નિંદા, અપમાન, ડરાવવા અથવા ભેદભાવ કરવો; (f) ખોટી અથવા ભ્રામક માહિતી સબમિટ કરવી; (g) વાઈરસ અથવા અન્ય કોઈપણ પ્રકારના દૂષિત કોડને અપલોડ કરવા અથવા ટ્રાન્સમિટ કરવા કે જે સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઈટ, અન્ય વેબસાઈટ્સ અથવા ઈન્ટરનેટની કાર્યક્ષમતા અથવા કામગીરીને અસર કરશે અથવા તેનો ઉપયોગ કોઈપણ રીતે કરવામાં આવશે; (h) અન્યની અંગત માહિતી એકત્રિત કરવા અથવા ટ્રૅક કરવા માટે; (i) સ્પામ, ફિશ, ફાર્મ, બહાનું, સ્પાઈડર, ક્રોલ અથવા સ્ક્રેપ કરવા માટે; (j) કોઈપણ અશ્લીલ અથવા અનૈતિક હેતુ માટે; અથવા (k) સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઈટ, અન્ય વેબસાઈટ અથવા ઈન્ટરનેટની સુરક્ષા વિશેષતાઓમાં દખલગીરી કરવી અથવા તોડવું. અમે કોઈપણ પ્રતિબંધિત ઉપયોગોના ઉલ્લંઘન માટે સેવા અથવા કોઈપણ સંબંધિત વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગને સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ.


વિભાગ 13 - વોરંટીનો અસ્વીકરણ; જવાબદારીની મર્યાદા

અમારી સેવાનો તમારો ઉપયોગ અવિરત, સમયસર, સુરક્ષિત અથવા ભૂલ-મુક્ત હશે તેની અમે બાંહેધરી, પ્રતિનિધિત્વ અથવા બાંયધરી આપતા નથી.

અમે બાંહેધરી આપતા નથી કે સેવાના ઉપયોગથી જે પરિણામો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે સચોટ અથવા વિશ્વસનીય હશે.

તમે સંમત થાઓ છો કે સમય સમય પર અમે તમને સૂચના આપ્યા વિના અનિશ્ચિત સમય માટે સેવાને દૂર કરી શકીએ છીએ અથવા કોઈપણ સમયે સેવાને રદ કરી શકીએ છીએ.

તમે સ્પષ્ટપણે સંમત થાઓ છો કે સેવાનો તમારો ઉપયોગ અથવા ઉપયોગ કરવામાં અસમર્થતા તમારા એકમાત્ર જોખમ પર છે. સેવા અને તમામ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમને સેવા દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવે છે (અમારા દ્વારા સ્પષ્ટપણે જણાવ્યા સિવાય) તમારા ઉપયોગ માટે 'જેમ છે તેમ' અને 'ઉપલબ્ધ' પ્રદાન કરવામાં આવે છે, કોઈપણ પ્રતિનિધિત્વ, વોરંટી અથવા કોઈપણ પ્રકારની શરતો વિના, ક્યાં તો એક્સપ્રેસ અથવા ગર્ભિત, તમામ ગર્ભિત વોરંટી અથવા વેપારીતાની શરતો, વેપારી ગુણવત્તા, ચોક્કસ હેતુ માટે યોગ્યતા, ટકાઉપણું, શીર્ષક અને બિન-ઉલ્લંઘન સહિત.

કોઈ પણ સંજોગોમાં, અમારા નિર્દેશકો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, આનુષંગિકો, એજન્ટો, ઠેકેદારો, ઈન્ટર્ન, સપ્લાયર્સ, સેવા પ્રદાતાઓ અથવા લાઇસન્સર કોઈપણ ઈજા, નુકસાન, દાવા અથવા કોઈપણ પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ, આકસ્મિક, શિક્ષાત્મક, વિશેષ, અથવા માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કોઈપણ પ્રકારના પરિણામલક્ષી નુકસાન, જેમાં મર્યાદા વિના નફો ગુમાવવો, ખોવાયેલ આવક, બચત ગુમાવવી, ડેટાની ખોટ, રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ અથવા સમાન કોઈપણ નુકસાન, પછી ભલે તે કરાર આધારિત હોય, ટોર્ટ (બેદરકારી સહિત), કડક જવાબદારી અથવા અન્યથા, તમારા દ્વારા ઉદ્ભવતા કોઈપણ સેવાનો ઉપયોગ અથવા સેવાનો ઉપયોગ કરીને મેળવેલા કોઈપણ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ, અથવા સેવા અથવા કોઈપણ ઉત્પાદનના તમારા ઉપયોગથી સંબંધિત કોઈપણ રીતે સંબંધિત કોઈપણ અન્ય દાવા માટે, જેમાં કોઈપણ સામગ્રીમાં કોઈપણ ભૂલો અથવા ભૂલો, અથવા કોઈપણ સેવા અથવા કોઈપણ સામગ્રી (અથવા ઉત્પાદન)ના ઉપયોગના પરિણામે થયેલા નુકસાન અથવા નુકસાન, સેવા દ્વારા પોસ્ટ, પ્રસારિત અથવા અન્યથા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે, પછી ભલેને તેમની શક્યતા વિશે સલાહ આપવામાં આવે. કારણ કે કેટલાક રાજ્યો અથવા અધિકારક્ષેત્રો પરિણામી અથવા આકસ્મિક નુકસાન માટે જવાબદારીની મર્યાદાને બાકાત અથવા મર્યાદાને મંજૂરી આપતા નથી, આવા રાજ્યો અથવા અધિકારક્ષેત્રોમાં, અમારી જવાબદારી કાયદા દ્વારા મંજૂર મહત્તમ મર્યાદા સુધી મર્યાદિત રહેશે.વિભાગ 14 - નુકસાની

તમે હાનિકારક મિલા અને અમારા માતા-પિતા, પેટાકંપનીઓ, આનુષંગિકો, ભાગીદારો, અધિકારીઓ, નિર્દેશકો, એજન્ટો, ઠેકેદારો, લાયસન્સર્સ, સેવા પ્રદાતાઓ, પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો, સપ્લાયર્સ, ઈન્ટર્ન અને કર્મચારીઓને, કોઈપણ દાવા અથવા માંગથી હાનિકારક, વાજબી સહિત નુકસાન ભરપાઈ કરવા, બચાવ કરવા અને પકડી રાખવા માટે સંમત થાઓ છો. એટર્નીની ફી, આ સેવાની શરતોના તમારા ભંગને કારણે અથવા તેના કારણે ઉદ્ભવતા કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ દ્વારા અથવા તેઓ સંદર્ભ દ્વારા સમાવિષ્ટ દસ્તાવેજો, અથવા કોઈપણ કાયદાના તમારા ઉલ્લંઘન અથવા તૃતીય-પક્ષના અધિકારોને કારણે.


વિભાગ 15 - અલગતા

જો આ સેવાની શરતોની કોઈપણ જોગવાઈ ગેરકાયદેસર, રદબાતલ અથવા બિનઅસરકારક હોવાનું નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે, તો આવી જોગવાઈ લાગુ કાયદા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી સંપૂર્ણ હદ સુધી લાગુ કરવા યોગ્ય રહેશે, અને અમલ ન કરી શકાય તેવા ભાગને આ શરતોમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવશે. સેવા, આવા નિર્ધારણ અન્ય કોઈપણ બાકી જોગવાઈઓની માન્યતા અને અમલીકરણને અસર કરશે નહીં.


વિભાગ 16 - સમાપ્તિ

સમાપ્તિની તારીખ પહેલાં કરવામાં આવેલી પક્ષોની જવાબદારીઓ અને જવાબદારીઓ તમામ હેતુઓ માટે આ કરારની સમાપ્તિ સુધી ટકી રહેશે.

આ સેવાની શરતો જ્યાં સુધી તમે અથવા અમારા દ્વારા સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી અસરકારક રહેશે. તમે અમને સૂચિત કરીને કોઈપણ સમયે સેવાની આ શરતોને સમાપ્ત કરી શકો છો કે તમે હવે અમારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, અથવા જ્યારે તમે અમારી સાઇટનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો છો.

જો અમારા એકમાત્ર ચુકાદામાં તમે નિષ્ફળ થાઓ છો, અથવા અમને શંકા છે કે તમે આ સેવાની શરતોની કોઈપણ શરતો અથવા જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છો, તો અમે કોઈપણ સમયે સૂચના આપ્યા વિના આ કરારને સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને બાકીની તમામ રકમ માટે તમે જવાબદાર રહેશો. માટે અને સમાપ્તિ તારીખ સહિત; અને/અથવા તે મુજબ તમને અમારી સેવાઓ (અથવા તેના કોઈપણ ભાગ)ની ઍક્સેસ નકારી શકે છે.


વિભાગ 17 - સંપૂર્ણ કરાર

આ સેવાની શરતોના કોઈપણ અધિકાર અથવા જોગવાઈનો ઉપયોગ અથવા અમલ કરવામાં અમારી નિષ્ફળતા આવા અધિકાર અથવા જોગવાઈની માફીનું નિર્માણ કરશે નહીં.

આ સેવાની શરતો અને આ સાઇટ પર અથવા સેવાના સંદર્ભમાં અમારા દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલી કોઈપણ નીતિઓ અથવા ઓપરેટિંગ નિયમો તમારા અને અમારી વચ્ચેના સમગ્ર કરાર અને સમજણની રચના કરે છે અને સેવાના તમારા ઉપયોગને સંચાલિત કરે છે, કોઈપણ અગાઉના અથવા સમકાલીન કરારો, સંચાર અને દરખાસ્તોને સ્થાનાંતરિત કરે છે. , ભલે મૌખિક હોય કે લેખિત, તમારી અને અમારી વચ્ચે (સેવાની શરતોના કોઈપણ અગાઉના સંસ્કરણો સહિત, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી).

આ સેવાની શરતોના અર્થઘટનમાં કોઈપણ સંદિગ્ધતાનો મુસદ્દો તૈયાર કરનાર પક્ષ સામે અર્થઘટન કરવામાં આવશે નહીં.


વિભાગ 18 - સંચાલન કાયદો

આ સેવાની શરતો અને કોઈપણ અલગ કરાર કે જેના દ્વારા અમે તમને સેવાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ તે સહકાર ભવન, જનતા બજાર પાસે, શિવાજીનગર, કરાડ, મહારાષ્ટ્ર, કરાડ, MH, 415110, ભારતના કાયદાઓ દ્વારા સંચાલિત થશે અને તેનું નિર્માણ કરવામાં આવશે.


વિભાગ 19 - સેવાની શરતોમાં ફેરફાર

તમે આ પૃષ્ઠ પર કોઈપણ સમયે સેવાની શરતોના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો.

અમે અમારી વેબસાઇટ પર અપડેટ્સ અને ફેરફારો પોસ્ટ કરીને આ સેવાની શરતોના કોઈપણ ભાગને અપડેટ કરવા, બદલવા અથવા બદલવાનો, અમારી સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ. ફેરફારો માટે સમયાંતરે અમારી વેબસાઇટ તપાસવાની જવાબદારી તમારી છે. આ સેવાની શરતોમાં કોઈપણ ફેરફારો પોસ્ટ કર્યા પછી અમારી વેબસાઇટ અથવા સેવાનો તમારો સતત ઉપયોગ અથવા ઍક્સેસ એ ફેરફારોની સ્વીકૃતિ છે.


વિભાગ 20 - સંપર્ક માહિતી

સેવાની શરતો વિશેના પ્રશ્નો અમને અહીં મોકલવા જોઈએ milaavenuelinks@gmail.com